Uppslagsverk

Y

Yttre ögonmuskler (tvärstrimmiga)

Musculi bulbi

Ögonmuskel, ögonlockslyftaren

Man räknar med 7 st tvärstrimmiga yttre ögonmuskler anslutna till vardera ögat. Av dessa fäster 6st på själva ögonklotet (1 - 6 nedan) och en (7 nedan) i det övre ögonlocket.

1/ Den inre raka ögonmuskeln (musculus rectus medialis).
2/ Den nedre raka ögonmuskeln (musculus rectus inferior).
3/ Den övre raka ögonmuskeln (musculus rectus superior).
4/ Den nedre sneda ögonmuskeln (musculus obliquus inferior).
5/ Den övre sneda ögonmuskeln (musculus obliquus superior)
6/ Den yttre raka ögonmuskeln (musculus rectus lateralis)
7/ Ögonlockslyftarmuskeln (musculus levator palpebrae superioris) lyfter upp det övre ögonlocket.

Musklerna no.1 tom no.4 samt no.7 innerveras/försörjs av kranialnerv III (nervus oculomotorius).
Muskel no.5 innerveras/försörjs av kranialnerv IV (nervus trochlearis)
Muskel no. 6 innerveras/försörjs av kranialnerv VI (nervus abducens)

Under normala förhållanden samverkar de båda ögonen med varandra och utför då s.k. konjugerade rörelser. Samordningen måste vara exat!! Om inte uppstår dubbelseende - det främsta tecknet på att en ögonmuskel eller dess nervförsörjning är skadad.

Ögonmusklernas balanserade aktivitet, aktuella blickriktningsinställning och ögonens konjugerade rörelsermönster kontrolleras av ett ytterst komplicerat system av samverkande blickriktningscentra
...