Uppslagsverket

A

Automatisk sackad

Automatisk saccad

Saccad automatisk

Automatiska saccader utlöses från övre fyrhögarna till pontina och/eller mesencephala blickriktningscentra på basen av ett direkt impulsinflöde från näthinnan via tractus opticus.

En automatisk saccad kan t.ex. utlösas vid en oväntad rörelse i synfältets ytterdel varvid blicken "reflexmässigt" riktas åt det hållet. Troligtvis är också parieto-occipitala blickriktningscentrum inblandat i den automatiska saccaden
...