Uppslagsverket

U

Uppmärksamhet, synintryck

Visuell attentioncortex i parietalloben

Man har, hos apor, kunnat visa att det i de bakre delarna av parietallobens bark förekommer grupper av nervceller, visual attention cells, som reagerar när föremål av intresse dyker upp i synfältet. Dessa celler signalerar till frontala blickriktningscentrum som åstadkommer en saccad riktad till det intressanta föremålet.
...