Uppslagsverket

H

Hämmad hämning

Disinhibition

Det är inte ovanligt att nervceller har en inbyggd förmåga att urladda sig spontant. För att denna spontana aktivitet skall kunna hållas i schack står sådana neurongrupper vanligtvis under fortlöpande/ständigt pågående, s.k.tonisk hämning från inhibitoriska (hämmande) neuron. Om nu dessa inhibitoriska neuroner i sin tur hämmas under kortare eller längre perioder så kommer de spontanurladdande neuronen att "släppas loss", disinhiberas, som man säger, och påverka sina målområden under kortare eller längre perioder.
...