Uppslagsverket

S

Synhögskärna, ventrala bakre undre

Nucleus ventralis posterior inferior thalami.

VPI kärnan, Balanskärnan i thalamus

Vidarekopplar balansinformation från vestibulariskärnor till bl.a. ett "balansbarksområde" i interparietalfåran.
...