Uppslagsverket

H

Horisontellt blickriktningscentrum

Pontina blickriktningscentrum

PPRF, Blickriktningscentrum, pontina, Paramedian pontine reticular formation, Blickriktningscentrum, horisontellt.

Två blickriktningscentra för samordnade (conjugerade) horisontella ögonrörelser är belägna i pons; ett, på vänster sida, för blickriktning åt vänster och ett, på höger sida, för blickriktning åt höger.
Sammantagna utgör dessa det s.k. "pontina blickriktningscentrum" som även kallas PPRF (= paramedian pontine reticular formation).
...