Uppslagsverket

V

Vestibulo-ockulära reflexen

Vestibulooculära reflexen

Reflex, vestibulooculära

Den vestibulooculära reflexen utlöses under normala förhållanden av signaler (huvudet roteras) från en eller flera av de tre båggångarna, en sådan uppsättning (främre+yttre+bakre båggången) på höger och en på vänster sida i huvudet.

Informationen från båggångarna fördelas sedan till de olika yttre ögonmusklernas kärnor med hjälp av vestibulariskärnorna och fasciculus longitudinalis medialis(FLM) samt de kärnområden i hjärnstammen som ansluter till FLM. På grund av den starka kopplingen mellan vestibulariskärnorna och cerebellum får även cerebellum ett avgörande inflytande på den vestibulooculära reflexen.

Den vestibulooculära reflexens uppgift är att hålla blickriktningen fixerad när huvudet roteras. Reflexen utlöser konjugerade ögonrörelser som kompenserar för huvudets vridningar.


Den yttre båggången på vänster sida aktiveras när man vrider huvudet åt vänster. Endolymfan rör sig då relativt åt höger vilket utlöser en konjugerad ögonrörelse åt höger.

Den yttre båggången på höger sida aktiveras när man vrider huvudet åt höger. Endolymfan rör sig då relativt åt vänster vilket utlöser en conjugerad ögonrörelse åt vänster.

De båda (hö.+vä.) främre båggångarna aktiveras när man vrider huvudet nedåt (böjer framåt). Endolymfan rör sig då relativt bakåt/uppåt vilket utlöser en conjugerad ögonrörelse uppåt, "blicken höjs".

De båda (hö.+vä.) bakre båggångarna aktiveras när man vrider huvudet bakåt(sträcker i nacken). Endolymfan rör sig då relativt framåt/nedåt vilket utlöser en conjugerad ögonrörelse nedåt, "blicken sänks".

Vanligtvis roteras huvudet i olika kombinationer av ovanstående grundvridningar och det kopplingssystem som då arbetar inne i hjärnstammen och lilla hjärnan är förbluffande komplext.

Man kan studera den vestibulooculära reflexen på sig själv. Stå t.ex. framför en spegel. Fixera ögonområdet i spegelbilden av ansiktet. Vrid sedan på huvudet åt olika håll. Lägg märke till att ögonen inte ser ut att röra utan ligger som nitade i spegelbilden trots att huvudet kan få snurra vilt!
...