Uppslagsverket

S

Snäcklabyrinten

Labyrinthus cochlearis

Hörselorganet, Cortiska organet

I vid bemärkelse omfattar begreppet "hörselorganet" såväl ytterörat, mellanörat med hörselbenen och innerörat/snäcklabyrinten.

Som en del av snäcklabyrinten räknas ductus cochlearis (snäckgången) vilken innehåller den speciella anordning av sinnesceller (det Cortiska organet) som omvandlar ljudvågor till nervsignaler.
...