Uppslagsverket

F

Fyrhögarna

Colliculi superiores et inferiores

En grupp om fyra (4) stycken små upphöjningar som bildar fyrhögsplattanmitthjärnans bak/dorsalsida; en övre och en nedre fyrhög på vardera sidan om medellinjen.

Det övre fyrhögsparet är en viktig omkopplingscentral för synintryck.
Det nedre fyrhögsparet är en viktig omkopplingscentral för hörselintryck.
...