Uppslagsverket

I

Inre vestibulo-spinala banan

Tractus vestibulo-spinalis medialis

Ledningsbana, vestibulo-spinala inre

Banan, som innehåller såväl korsade som okorsade trådar, utgår från den inre och något från den nedre vestibulariskärnan. Axonerna löper i fasciculus longitudinalis medialis och påverkar motorneuronaktiviteten i halsryggmärgen.

Tractus vestibulo-spinalis medialis svarar för en slags "huvud-lyftar-reflex" som innebär att man, när blicken skall hållas fixerad i horisontalplanet, samtidigt som man fäller kroppen framåt, automatiskt böjer huvudet bakåt.
(Reflexen aktiveras t.ex. när man spelar biljard och lutar sig över biljardbordets kant och samtidigt siktar mot kulan längs med biljardkön.)
...