Uppslagsverket

P

Prepositus-kärnan

Nucleus prepositus hypoglossi

Preposituskärnan är direkt underställd hö. och vä. hemisfärs frontala blickriktningscentrum. Den är associerad med FLM och kontaktar de motoriska ögonmuskelkärnorna samt vestibulariskärnkomplexet.

Kärnan, en t.hö. och en t.vä., ligger i den 4.de ventrikelns"golv" på gränsen mellan medulla oblongata och pons. Den bör räknas till formatio retikularis och är att betrakta som en överordnad mönstergenerator med avseende på blickriktningsförändringar.
...