Uppslagsverk

D

Dorsala tegmentkärnan

Nucleus tegmentalis dorsalis, Gudden

DTN

Kärnan brukar räknas till det limbiska systemet och tas ibland upp som ett kopplingsställe inom formatio retikularis.

Kärnan ligger i mesencephalons limbiska region och bildar en kort fortsättning av PAG in i 4de ventrikelns golv. Den tar emot tractus mamillotegmentalis och är inkopplad i fasciculus longitudinalis dorsalis.
Dorsala tegmentkärnan har tur-och-retur-förbindelser med nucleus mammillaris medialis och lateralis via pedunculus corporis mammillaris samt, via fasciculus longitudinalis dorsalis, med nucleus tr.solitarius, nucleus ambiguus och den dorsala vaguskärnan.

Dorsala tegmentkärnans signalutflöde till nucleus mammillaris lateralis ingår som en viktig del i det kopplingssystem som styr huvudets och ögonens rörelser under förflyttning i, och undersökning av omvärlden. Signalutflödet bygger i sin tur på kärnans hantering av signaler från mediala vestibulariskärnan (huvudets rörelser i horisontalplanet) och från nucleus prepositus n. hypoglossi (blickriktningskontroll).

Bassett J.P. and Taube J.S. (2001) Neural Correlates for Angular Head Velocity in the Rat Dorsal Tegmental Nucleus. J. Neurosci. 21:5740-5751.
Morest, D. K. (1961) Connexions of the dorsal tegmental nucleus in rat and rabbit. J Anat. 95: 229–246.
...