Uppslagsverket

I

Inre knäkroppens kärnor

Nuclei corporis geniculati medialis

Den inre knäkroppen innehåller 3 st kärnor:
a) en ventral
b) en dorsal och
c) en medial eller storcellig(magnocellulär)

Den ventrala kärnan, som kan sägas vara den huvudsakliga ljudförmedlaren, tar emot ljudsignalerna från colliculus inferior och reläar dem vidare ut i hörselstrålningen till primära hörselbarken (BA 41,42).
...