Uppslagsverket

T

Tuggningens mönstergenerator

Nucleus supratrigeminealis

Nucleus supratrigeminealis utgör mönstergeneratorn för tuggrörelser. Kärnan räknas till formatio reticularis och ligger vid den motoriska trigeminuskärnans övre pol.
...