Uppslagsverket

F

Främre ryggmärgsspringan

Fissura mediana anterior

Längs hela ryggmärgens framsida löper i medellinjen en djup smal fåra: ryggmärgens främre mittspringa (fissura mediana anterior). Springan skiljer höger och vänster framsträng från varandra samt innehåller den främre ryggmärgsartären (a. spinalis anterior).

Springans botten bildas av vit substans som innehåller nervtrådar vilka korsar över medellinjen: ryggmärgens främre vita tvärförbindelse (commissura alba anterior). Tvärförbindelsen möjliggör för nervtrådar att byta sida under sitt förlopp uppåt eller neråt i ryggmärgen.
...