Uppslagsverk

V

Vårtkroppens yttre och inre kärna

Nuclei corporis mamillaris lateralis et medialis

Vårtkroppskärnor

Ett kärnpar på hö. och ett på vä. sida. Kärnorna utgör huvuddelen av vårtkroppens gråa substans.

Gå till:
Laterala vårtkroppskärnan
Mediala vårtkroppskärnan
...