Uppslagsverk

Y

Yttre knäkroppens kärna

Nucleus dorsalis corporis geniculati lateralis

Nucleus corporis geniculati lateralis, Laterala knäkroppens kärna

Yttre knäkroppens kärna, en på hö. sida och en på vä., tar, genom tractus opticus, emot det retinala(näthinne) signalinflödet som representerar motsatta synfältshalvan (d.v.s. kärnan i hö. hjärnhalva tar emot vä. synfältshalva och vice versa).

Kärnan ligger baktill på pulvinar thalamis undersida och påminner litet om en bikupa med sin ytliga, svagt utbuktande bas riktad ventralt. Kärnan består av 6 lager/laminor tätt sammanpackade nervceller. Lamina 1 ligger ytligast (mest ventralt) och lamina 6 djupast (mest dorsalt).

Lamina 1 och 2 innehåller stora nervceller och bildar knäkroppens magnocellulära skikt vilka tar emot signaler från näthinnans Y-ganglieceller med stora mottagningsområden.
Lamina 3,4,5 och 6 innehåller små nervceller och bildar knäkroppens parvocellulära skikt vilka tar emot signaler från näthinnans X-ganglieceller med små mottagningsområden.

Gangliecellerna i motsatta sidans inre (nasala) näthinnehalva signalerar till laminorna 1,4 och 6. Gangliecellerna i samma sidas yttre (temporala) näthinnehalva signalerar till laminorna 2,3 och 5.

Laterala knäkroppens kärna står via synstrålningen i tur-och-retur-förbindelse med primära synbarken (BA 17)

Rebecca L. Rockhill, et al. The Diversity of Ganglion Cells in a Mammalian Retina. J.Neurosci. 2002, 22(9):3831–3843
...