Uppslagsverket

F

Framrot

Radix anterior

Ventralrot, Radix ventralis

Bunt om 1000-tals utåtledande (efferenta) motoriska "rörelseframkallande" nervtrådar som sträcker sig från ryggmärgens främre/ventrala yta och ut till bakrotsgangliet/spinalgangliet där trådarna blandas med bakrotsgangliets trådar och fortsätter sedan ut i det aktuella ryggmärgssegmentets spinalnerv. Framrotstrådarna har sina cellkroppar - motorneuron - framförallt i ryggmärgens framhorn.

De framrötter som lämnar ryggmärgssegmenten T1 t.o.m. L2-L3 innehåller förutom motorneurontrådar även sympatiska preganglionära nervtrådar som utgår från cellkroppar i ryggmärgens sidohorn. Av dessa preganglionära nervtrådar skall en del påverka de postganglionära nervcellerna i gränssträngsganglierna och en del passera genom gränssträngen och vidare till bukganglierna.
...