Uppslagsverket

L

Lillhjärnans banförbindelse med den röda kärnan

Tractus cerebello-rubralis

Ledningsbana, cerebello-rubrala

...