Uppslagsverket

P

Pedunkulopontina tegmentkärnan.

Nucleus tegmentalis pedunculopontinus.

TPP-kärnan , TPC-kärnan, PPN, PPT-kärnan

Kärnan, en t.hö. och en t.vä., räknas till formatio reticularis med stark anknytning till basala ganglierna och innehåller den acetylcholinproducerande cellgruppen Ch5 samt mer utspridda GABAerga och glutamaterga nervceller.
Kärnan ligger intill nucleus cuneiformis övre parti och är alltså belägen i den mesencephala lokomotorregionen.

TPP-kärnan består av två underavdelningar: den caudala cholinerga pars compacta (TPC-kärnan) och den rostrala, mer utspridda, pars dissipata .

TPP-kärnan har en väl utvecklad tur-och-retur-trafik med basala ganglierna, särskilt med den bromsande GPi-SNr och den pådrivande nucleus subthalamicus samt sänder trådar till formatio reticularis i pons och medulla oblongata, till lilla hjärnan i form av mosstrådar och till ryggmärgen.

Frågan om TPP-kärnan skall räknas till basala ganglierna eller inte är under diskussion.

Lägg märke till att nervtrådar från TPC-partiet utgör huvuddelen i det uppåtstigande retikulära aktiveringssystemet, ARAS, som via omkoppling i thalamus aktiverar, "väcker upp", storhjärnsbarken. TPC-kärnan tar, inte oväntat, emot ett inflöde av signaler från orexinpositiva nervceller i hypothalamus.

Pahapill P A and Lozano A M. The pedunculopontine nucleus and Parkinsons disease. Brain 2000; 123: 1767-1783.
Benarroch E. Pedunculopontine nucleus. Functional organization and clinical implications. Neurology 2013; 80: 1148-1155.
Mena-Segovia J, Bolam JP, and Magill PJ. Pedunculopontine nucleus and basal ganglia: distant relatives or part of the same family?
Trends in Neurosciences 2004; 27: 586-588.
...