Uppslagsverket

K

Kranialnerv 5.s mesencephala ledningsbana

Tractus mesencephalicus nervi trigemini

Ledningsbana, trigeminus mesencephala

Detta är en avvikande ledningsbana. Den utgörs av primärafferenta nervtrådar på väg från sina upptagningsområden - d.v.s. muskel och senspolar i ansiktets, ögonhålans och munhålans tvärstrimmiga muskulatur - till sina cellkroppar som ligger inne i centrala nervsystemet och bildar den mesencephala trigeminuskärnan.
...