Uppslagsverket

B

Balanskärna, övre

Nucleus vestibularis superior

Bechterews kärna (vestbularis)

Kärnan, en t.hö. och en t.vä., ligger i pons i den 4.de ventrikelns "golv". Kärnan tar emot primärafferenter ur nervus vestibularis, axoner vilka framförallt kommer från båggångarna.
Nucleus vestibularis superior tar även emot signalflöden från lilla hjärnan, ryggmärgen (tractus spino-vestibularis) och prepositus-kärnan (formatio retikularis)

Nucleus vestibularis superior sänder axoner:
1/ till lillhjärnebarken i vermisdelens bakre (flocculus-nodulus) och främre (lobus anterior cerebelli) partier,
2/ ut i och uppåt i fasciculus longitudinalis medialis(FLM) och kontaktar via denna ledningsbana de motoriska ögonmuskelkärnorna med såväl korsade som okorsade trådar samt Cajals och Darkschewitz kärnor.
3/ ut i och uppåt i laterala lemnisken. Dessa axoner tar sig upp mot thalamus, korsar medellinjen och kontaktar VPL-kärnan, en till denna ansluten VPI-kärna (I=inferior) samt VL-kärnan. Dessa, i sin tur, vidarebefordrar balansinformationen till nedre delen av primära somato-sensoriska cortex samt till ett område i sulcus interparietalis bark och man blir medveten om balanssituationen.
...