Uppslagsverket

F

Framhorn

Cornu anterior

Ryggmärgens framhorn

Främre delarna av ryggmärgens grå substans, ett framhorn på hö. och ett på vä. sida. Framhornen innehåller (bl.a.) motorneuronen, nervceller som via framrötterna och spinalnerverna sänder signaler till skelett-muskulaturen.
...