Uppslagsverk

B

Brygg-lillhjärnsbanan

Tractus ponto-cerebellaris

Ledningsbana, Ponto-cerebellära.

De ponto-cerebellära trådarna utgår från ponskärnorna, korsar medellinjen och tar sig in i motsatta sidans lillhjärnshalva via den mellersta lillhjärnsarmen.

När de ponto-cerebellära trådarna väl kommit in i lilla hjärnan delar de sig Y-format. Den ena gruppen Y-grenar tar sig in i lillhjärnskärnorna, särskilt in i dentatuskärnan, och den andra gruppen fortsätter ut i lillhjärnsbarken, särskilt ut i cerebrocerebellum, i form av mosstrådar.
...