Uppslagsverket

O

Olivkärna, övre

Nucleus olivaris superior

Övre olivkärnan

Viktig omkopplingskärna för hörsel-/ljudsignalspridningen i pons.
...