Uppslagsverket

B

Balanskärna, inre

Nucleus vestibularis medialis

Kärnan, en t.hö. och en t.vä., ligger i pons i den 4.de ventrikelns "golv". Kärnan tar emot primärafferenter ur nervus vestibularis. Här rör det sig om axoner vilka framförallt kommer från båggångarna.
Nucleus vestibularis medialis tar även emot signalflöden från lilla hjärnan, ryggmärgen (tractus spino-vestibularis) och prepositus-kärnan (formatio retikularis)

Nucleus vestibularis medialis sänder axoner:
1/ till lillhjärnebarken i vermisdelens bakre (flocculus-nodulus loben) och främre (lobus anterior cerebelli) partier,
2/ ut i och uppåt i fasciculus longitudinalis medialis(FLM) och kontaktar via denna ledningsbana samtliga ögonmuskelkärnor med såväl korsade som okorsade trådar.
3/ ut i och nedåt i FLM och kontaktar via denna ledningsbana sådana motorneurongrupper i halsryggmärgen som kontrollerar huvudets rörelser. Just denna del av FLM brukar kallas för tractus vestibulo-spinalis medialis.
4/ uppåt till VPI-kärnan i thalamus.
...