Uppslagsverket

F

Fjärde hjärnventrikeln

Ventriculus quartus

4de ventrikeln, Ventriculus IV

Del av hjärnans ventrikelsystem. Ligger inklämd mellan hjärnstammen och lilla hjärnan. 4.de ventrikeln har i sin tunna bakvägg två stycken likvorproducerande blodkärls-/choroidalflätor samt de tre öppningar, två åt sidan (höger och vänster foramen Lushka) och ett bakre (foramen Magendie), som gör det möjligt för likvor att strömma ut ur ventrikelsystemet till subarachnoidalrummet varifrån det kan övergå i blodbanan (slussas in till den övre mittställda blodledaren med hjälp av de s.k. araknoidalknottrorna för att till sist forslas bort med blodet från huvudet).
...