Uppslagsverket

B

Bakre extra olivkärnan

Nucleus olivaris accessorius dorsalis

Kärnan ligger, en t.hö. och en t.vä. i anslutning till den stora nedre olivkärnan i medulla oblongata.

Kärnan utgör tillsammans med den intilliggande inre (mediala) extra olivkärnan det främsta mottagningsområdet för tractus spino-olivaris som förmedlar proprioceptiv information (muskel-ledkänsel) från ryggmärgen. De båda kärnorna sänder klättertrådar till cerebellums vermiszon och den intermediära hemisfärzonen, d.v.s. till spinocerebellum i motsatta lillhjärnshalvan.
...