Uppslagsverket

I

Inre extra olivkärnan

Nucleus olivaris accessorius medialis

Kärnan ligger, en t.hö. och en t.vä. i anslutning till den stora nedre olivkärnan i medulla oblongata.

Kärnan utgör tillsammans med den intilliggande bakre (dorsala) extra olivkärnan det främsta mottagningsområdet för tractus spino-olivaris som förmedlar proprioceptiv information (muskel-ledkänsel) från ryggmärgen. De båda kärnorna sänder klättertrådar till cerebellums vermiszon och intermediära hemisfärzon, d.v.s. till spinocerebellum i motsatta lillhjärnshalvan.
...