Uppslagsverket

A

Arcuatuskärnan (förlängda märgen)

Nucleus arcuatus (medulla oblongata)

Kärnan (ibland en sönderbruten grå sträng) ligger på vardera pyramidens framsida. Arcuatuskärnan anses representera en grupp ponskärnor som förskjutits till pyramidens framsida. Kärnan tar emot signaler ur pyramidbanan och är uppkopplad till cerebellum via den nedre lillhjärnsarmen.

Skall inte förväxlas med nucleus arcuatus i hypothalamus
...