Uppslagsverket

I

Inre retikulariskärnan

Nucleus reticularis paramedianus

Nucleus funiculi anterioris

Belägen på hö. och vä. sida i nedre delen av medulla oblongata i anslutning till FLM och tractus vestibulo-spinalis lateralis. Kärnan utgör tillsammans med den yttre reticulariskärnan ursprunget för huvuddelen av det reticulo-cerebellära signalflödet som når in till cerebellum via den nedre lillhjärnsarmen.
...