Uppslagsverk

Y

Yttre retikulariskärnan

Nucleus reticularis lateralis

Nucleus funiculi lateralis.

Belägen på hö. och vä. sida i nedre delen av medulla oblongata i anslutning till fasciculus antero-lateralis. Kärnan utgör tillsammans med den inre reticulariskärnan ursprunget för huvuddelen av det reticulo-cerebellära signalflödet som når in till cerebellum via den nedre lillhjärnsarmen.
...