Uppslagsverket

O

Olivo-spinala banan

Tractus olivospinalis

Ledningsbana, olivo-spinala

Nervtrådarna löper tillsammans med trådarna som bildar tr. spino-olivaris.
Banan börjar (har sina cellkroppar) i oliva inferior på ena sidan och slutar i motorneuron ansamlingar i motsatta sidans halsryggmärg. Funktionen har att göra med samordningen av huvudets och övre extremitetens rörelser.
Banans excistens hos människan har ifrågasatts på senare tid.
...