Uppslagsverket

F

Fastigikärnan

Nucleus fastigii

Nucleus fastigii, en på höger och en på vänster sida, tillhör gruppen lillhjärnskärnor och ligger nära medellinjen i lilla hjärnans vita substans i anslutning till vermisbarken. Kärnan räknas vanligtvis till spinocerebellum.

Efferenta/utåtgående signaler lämnar nucleus fastigii i form av tractus uncinatus på väg till:
vestibulariskärnorna (bilateralt till nucleus vestibularis inferior och nucleus vestibularis lateralis),
formatio reticularis(inre partier i pons och medulla oblongata)
olivainferiorkomplexet,
colliculus superiors djupa grå substans,
Darkschewitsch kärna,
PAG (Peri Aqueductal Grey matter),
VL-kärnan,
VM-kärnan samt till
intralaminära thalamuskärnor som kopplar signalen vidare till striatum och till, i stort sätt hela, cortex cerebralis.

Afferenta/inkommande signaler kommer till nucleus fastigii dels via sidogrenar från trådmassor på väg till främst vermisbarken, d.v.s. trådar som börjar i:
nucleus dorsalis i ryggmärgen,
bordercells och den intermediära grå substansen i ryggmärgen,
laterala cuneatuskärnan,
vestibulariskärnor,
olivainferiorkomplexet,
formatio reticularis i pons och medulla oblongata,
colliculus superiors djupa grå substans
samt dels via
Purkinjecellsaxoner från vermisbarken


Nucleus fastigii är avgörande för en normal balanserad upprätt kroppsställning samt för normal förflyttningsförmåga (gång och löpning och tempoväxlingarna däremellan).
...