Uppslagsverket

I

Interposituskärnan

Nucleus interpositus

Samlingsnamn för nucleus globosus + nucleus emboliformis. Nucleus interpositus tar emot Purkinjecellssignaleringen från cerebellums intermediära hemisfärzon och utgör tillsammans med nucleus fastigii spinocerebellums utflödeskärnor.

Nucleus globosus sänder sina (efferenta) trådar ut ur cerebellum och in i den övre lillhjärnsarmen. Denna dyker in i mitthjärnan/mesencephalon. Här, i mesencephalons nedre/caudala del, korsar trådarna över medellinjen och bildar den övre lillhjärnsarm-korsningen och fortsätter sedan uppåt och neråt i hjärnstammen mot sina målområden, d.v.s. till:
nucleus Darkschewitz
olivainferiorkomplexet
formatio reticularis
colliculus superiors djupa grå substans
PAG
VL-kärnan i thalamus
intralaminära thalamuskärnor

Nucleus emboliformis sänder sina (efferenta) trådar ut ur cerebellum tillsammans med trådarna från nucleus globosus. Trådmassan ansluter till, och ingår i, den övre lillhjärnsarmen. Denna dyker in i mitthjärnan/mesencephalon. Här, i mesencephalons nedre/caudala del, korsar trådarna över medellinjen och bildar den övre lillhjärnsarm-korsningen. Trådarna fortsätter sedan, såväl uppåt som neråt i hjärnstammen, mot sina målområden, d.v.s.:
nucleus ruber den röda kärnans storcelliga/magnocelluära del
olivainferiorkomplexet
formatio reticularis
VL-kärnan i thalamus
intralaminära thalamuskärnor
...