Uppslagsverk

T

Tandkärnan.

Nucleus dentatus

Dentatuskärnan

Dentatuskärnan räknas till gruppen lillhjärnskärnor där den utgör den klart största medlemmen. Den ligger, en på höger och en på vänster sida, i Cerebro/Pontocerebellums vita substans.

Dentatuskärnan tar emot sidogrenar från de ponto-cerebellära, de olivo-cerebellära och de reticulotegmentala pontina trådmassorna som är på väg mot cerebrocerebellums bark.

Dentatuskärnan sänder ut sina egna trådar i den övre lillhjärnsarmen till mitthjärnan/mesencephalon. Här korsar sig trådmassorna från höger och vänster sidas dentatuskärna i den övre lillhjärnsarmkorsningen och fortsätter mot sina målområden, d.v.s.:
nucleus ruber den röda kärnans småcelliga/parvocelluära del
olivainferiorkomplexet
formatio reticularis
VL-kärnan i thalamus
intralaminära thalamuskärnor som kopplar signalen vidare till striatum och cortex cerebralis
PAG
...