Uppslagsverket

H

Histaminkärnan

Nucleus tuberomamillaris

Hypothalamuskärna, tuberomamillaris, Tuberomamillariskärnan , TM-kärnan

Tuberomamillaris(TM)kärnan, en på hö. och en på vä. sida, består av ca. 65 000 nervcellskroppar samlade i hypothalamus i anslutning till vårtkropparna.

TM-neuronen anses utgöra CNS enda histaminproducerande kärna. Kärnan sänder axoner till alla delar av CNS.


Kärnan deltar bl.a. i:
1/ uppreglering av vakenhetsgraden (som bekant, så ger antihistaminer ofta dåsighet, trötthet och sömnighetskänsla)
2/ aptitreglering och
3/ har troligen betydelse för inlärning och minneslagring.
...