Uppslagsverket

P

Pretectala regionen

Regio pretectalis

Area pretectalis, Pretektala kärnan(orna), Nucleus pretectalis, Pupillreflexen för ljus, Pupillreflexen för accomodation

Området, ett på hö. sida och ett på vä. sida, är beläget omedelbart rostralt om övre fyrhögsparet och är sammankopplat med motsatta sidans pretektala region via commissura posterior. Genom sina förbindelser med kärnområdena i det övre fyrhögsparet blir den pretektala regionen indirekt ansluten till FLM.

Den pretektala regionen innehåller flera mindre kärngrupper och är ett viktigt reflexkopplingsområde både för

a) pupillens ljusreflex, som innebär att pupillen drar ihop sig om belysningen in i ena ögat ökar ("ficklampsprovet" vid läkarundersökning) samt att även det icke belysta ögats pupill drar sig samman, och för

b) accomodationsreflexen, som innebär att ögat ställs om för skarpt seende på nära håll. Detta är en komplicerad reflex under vilken linsens krökning ökar (brytningsförmågan ökar), pupillen drar ihop sig och ögonkloten vänds mer eller mindre in mot näsan. Reflexen kräver medverkan av associationssynbark.
...