Uppslagsverket

A

Ambiguus-kärnans parasympatiska del

Nucleus ambiguus pars parasympatica

Parasympaticus, ambiguusdelen

Bildar övre delen av nucleus ambiguus och svarar för den parasympatiska styrningen av hjärtverksamheten.

Innehåller preganglionära parasympatiska nervceller. Dessa sänder sina axoner ut i nervus vagus för vidarebefordran till postganglionära parasympatiska nervceller i brösthålan bl.a. plexus cardiacus.
...