Uppslagsverket

H

Hypocretin

Orexin

Neuropeptid-hormon som produceras i hypothalamus och zona incerta. Påverkar aptiten, energiomsättningen och sömn-vakenhetsperiodiciteten.
...