Uppslagsverket

S

Synhögskärna, pulvinarkomplexet

Nuclei pulvinares

Pulvinar thalami, Pulvinarkärnor, Thalamuskärnor, pulvinarkomplexet., Blindsyn, Blind sight(eng.)

Pulvinarkärnorna utgör det ena av thalamus två stora associationskärnkomplex (det andra är MD-kärnan). Delar av pulvinarkomplexet räknas in i gruppen limbiska thalamuskärnor.


Pulvinarkomplexet har mycket omfattande tur-och-retur-kopplingar med hela det stora parieto-temporo-occipitala associationsbarkområdet d.v.s. PTO-området och tar emot ett afferent inflöde från colliculus superiorområdet.

Till detta kommer att tractus opticus sänder in trådar direkt till pulvinarkomplexet utan någon omkoppling i laterala knäkroppen eller i primära synbarken. Detta impulsflöde kopplas om i pulvinar och fortleds till associativa synbarksområden i BA 19 och därifrån ut i PTO-området. Förbindelsen möjliggör att man omedvetet klarar av att undvika hinder när man tar sig fram i en belamrad miljö.
Kopplingen anses kunna förklara "blindsyn/blind sight"; ett fenomen vilket innebär att en persom som är helt blind beroende på att primära synbarken på båda sidor saknas (olyckfall, stroke, neurokirurgiskt ingrepp, etc.) trots sitt lyte klarar av att väja för "hinder i vägen".
...