Uppslagsverket

K

Kranialnerv 5:s ledningsbana i ryggmärgen

Tractus spinalis nervi trigemini

Ledningsbana, trigeminus spinala, Trillingnervens spinala ledningsbana

Trillingnervens spinala ledningsbana (tractus spinalis nervi trigemini)löper på utsidan om trillingnervens ryggmärgskärna, i hela dess längd från pons och ner i halsryggmärgen. Nervtrådarna i banan leds in till pons genom nervus trigeminus sensoriska del, deras cellkroppar ligger i trigeminusgangliet och är av typen primärafferenter. Banan innehåller framförallt små myeliniserade (A-delta) och omyeliniserade (C-afferenter) nervtrådar som förmedlar smärta och temperatur samt trådar för diffusa berörings och tryckförnimmelser från ansiktet med dess håligheter (ögon, näsa och mun). På ryggmärgsnivån övergår banan i Lissauers randzon.

Den spinala trigeminusbanan slutar i den spinala kärnan på så sätt att:
1/ Pars oralis upptagningsområde fortfarande är rätt oklart.
2/ Pars interpolaris tar emot signaler från munhålan, särskilt smärt- och temperaturretningar från tandpulpan samt tryck-,töjnings- och smärtförnimmelser från periodontalligamenten (= de bindvävssträngar som förankrar tänderna där de sitter inkörda i käkbenens tandalveoler).
3/ Pars caudalis tar emot smärt- och temperaturretningar från hela den motsvarande ansiktshalvan.
...