Uppslagsverket

E

Ependym-celler

Ependym-cellerna, eller ependymet, räknas ofta till gliavävnaden och bildar vägglagret i ryggmärgens centralkanal och i hjärnans ventrikelsystem. Ependymet kan sägas vara CNS's ursprungligaste celltyp; det är från det s.k. ependymlagret som både neuroner och gliaceller bildas under fosterutvecklingen.

Nyare rön talar för att vissa ependym-celler, och/eller celler gömda bland ependymcellerna, i den fullvuxna hjärnan har kvar förmågan att dela sig och utvecklas till neuroner och gliaceller. Dessa celler kallas för stamceller.

Omvandlade ependymceller, plexus choroideusceller, bildar de celler i blodkärlsflätorna som producerar hjärn-ryggmärgsvätskan/likvor (liquor cerebrospinalis).
...