Uppslagsverket

R

Ryggmärgslemnisken

Lemniscus spinalis

Spinala lemnisken

Lemniscus spinalis är ett begrepp som numera ofta tillämpas med avseende på hjärnstammen och är ett annat namn på de delar inom det s.k. anterolaterala bansystemet vilka förmedlar smärta och temperatur från motsatta kroppshalvan upp till thalamus.

Den del av det anterolaterala bansystemet som förmedlar "korsad" diffus tryck- och beröringskänsel (tractus spinothalamicus anterior), och som i ryggmärgen löper mer eller mindre blandad med den smärt- och temperaturförmedlande delen (tractus spino-thalamicus lateralis), den ansluter sig i förlängda märgen till den mediala lemnisken.

Räknat från ponsnivån innehåller den spinala lemnisken även smärt- och temperaturinformation från motsatta ansiktshalvan förmedlad via trådar ur den spinala trigeminuskärnan..
...