Uppslagsverket

T

Trigeminuslemnisken

Lemniscus trigeminalis

Nervtrådsskiva i pons och mesencephalon som förmedlar signaler från trillingnervens
a) sensoriska huvudkärna och från dess
b) spinala kärna
till det ventrala posterio-mediala kärnområdet i thalamus.

Trigeminuslemnisken består till större delen av korsade trådar från a) och b) vilka tillsammans bildar tractus trigemino-thalamicus lateralis samt till en mindre del av okorsade trådar från a) vilka bildar tractus trigemino-thalamicus dorsalis.
Namnsättningen här följer den i Ref. 37/a

Signalerna från a) förmedlar högupplöst mekanoreception.
Signalerna från b) förmedlar smärt- och temperaturförnimmelser.
I båda fallen handlar det om retningar från ansiktet och dess håligheter (ögon-, näs- och munhåla).

Trigeminuslemnisken ansluter sig i mesencephalon till den mediala lemnisken .
...