Uppslagsverk

M

Motorisk enhet

Motor unit

MU, ME

Motorisk enhet = ett ALFA-MOTORNEURON + ALLA DE SKELTTMUSKELCELLER (extrafusaler) SOM ALFA-MOTORNEURONET KONTAKTAR OCH KONTROLLERAR.

Man talar om:
a) stora motoriska enheter, vilket betyder att ett alfa-motorneuron här kontrollerar ett stort antal extrafusala muskelceller, allt ifrån flera hundra upp till mer än tusen extrafusaler. Stora motoriska enheter finner man i muskler som utvecklar stor kraft men som åstadkommer rörelser med jämförelsevis låg mekanisk precision; typ bål-, sätes- och skuldermuskler.

Storleken på en motorisk enhet anges som det antal muskelceller som "hör" till enheten.

b) små motoriska enheter, vilket innebär att ett alfa-motorneuronet här kontrollerar ett litet antal extrafusaler, allt ifrån något hundratal ner till några enstaka extrafusaler. Små motoriska enheter finner man i muskler som är jämförelsevis svaga men som kan utveckla mycket hög mekanisk precision; typ hand-, finger- och ögonmuskler. Ögonmusklerna innehåller till och med vissa motoriska enheter av storleken = 1.

Begreppet motorisk enhet kan även användas i samband med muskelspolens intrafusala muskelceller och gamma-motorneuronen.
...