Uppslagsverket

A

Area 4, motorcortex

Motoriska cortex

Primära motoriska barken, , Primära somato-motoriska barken, Motorcortex, MC, Somato-motoriska cortex, SM I, Homunculus, Motorisk homunculus, Betz jätteceller, BA 4

Barkområdet ligger på den främre centralvindlingen, huvudsakligen på hemisfärens utsida och har många namn: motoriska barken, motorcortex, primära rörelse/motoriska barken, primära somato-motoriska barken, SM I. Härifrån utgår det pyramidala systemet (tractus cortico-nuclearis till olika kranialnervers motorneuron och tractus cortico-spinalis d.v.s. Pyramidbanan, till ryggmärgens motorneuron).

Area 4 är det område varifrån den viljemässiga styrningen av våra rörelser utgår. Detta gäller särskilt de komplexa rörelser man kan utföra med tungan, läpparna och stämbanden samt med extremiteterna, särskilt med händer och fingrar.
Area 4s cytoakitektonik är mycket speciell. Här hittar man i barklager fem (lamina V), storhjärnbarkens allra största nervceller, de s.k. Betz jätteceller.
Area 4 är utgångspunkt för huvuddelen av det s.k. pyramidala systemet, ett mycket omtalat bansystem, som mer eller mindre direktkopplar storhjärnebarken, area 4 (och delar av area 6), till motorneuronen i hjärnstam och ryggmärg på motsatta kroppshalvan.
Den del av pyramidala bansystemet som slutar i hjärnstammen och där påverkar kranialnervernas motorneuron (blinkning, mimik, tuggning, tungrörelser, sväljning, stämbandens rörelser) kallas för den cortico-nukleära banan. Den del av pyramidala bansystemet som slutar i ryggmärgen kallas för den cortico-spinala banan eller "Pyramidbanan".

Elektrisk retning av SM I ger upphov till muskelryckningar på motsatta kroppshalvan. Man kan säga att olika delar av SMI-barken kontrollerar olika muskler/muskelgrupper på motsatta kroppshalvan och att SM I innehåller en karta (i själva verket ett flertal kartor) över motsatta kroppshalvans muskler.
Ritar vi upp den här kartan på ytan av främre centralvindlingen och då tar hänsyn till hur stort barkområde som "hänger ihop" med en viss muskel eller muskelgupp (på motsatta kropps-halvan) får vi kartbilden av det som kallas "den motoriska homunculusen" (homunculus = liten människa).
Den här kartan visar att struphuvudets, svalgets och tungans muskler kontrolleras från den del av area 4 som täcker insulan.
Rör vi oss sedan uppåt längs främre centralvindlingen passerar vi först genom den rättvända motsatta ansiktshalvan försedd med en groteskt stor mun (d.v.s. att ett jämförelsevist stort barkområde styr läpparnas rörelser, tal), sen följer resten av motsatta kroppshalvan liggande upp-och-ner med en jättelik hand som övergår i en spinkig arm fäst i en spinkig bål som, på främre central-vindlingens insida, övergår i den nedre extremiteten försedd med en rätt stor fot.

Primära motoriska cortex förefaller att vara av särskilt storbetydelse för styrningen av muskler som svarar för vår förmåga att uttrycka språkljud - phonem - (tractus cortico-nuclearis) och vår skicklighet i att utföra medvetna och invecklade hand- och fingerrörelser (tractus cortico-spinalis).
...