Uppslagsverket

C

Cuneiformis-kärnan

Nucleus cuneiformis

Mesencphala lokomotorregionen., MLR,

Räknas till formatio reticularis mesencephala del. Sträcker sig genom hela mesencephalon och är belägen på utsidan av PAG.

Cuneiformiskärnan, tillsammans med TPC-kärnan, ligger inom det område som brukar kallas för "mesencephala lokomotor regionen, MLR". Området har en "förprogrammerad" kontrollfunktion - innehåller en/flera s.k. mönstergeneratorer - med avseende på extremitetenas rörelser under förflyttning i olika hastigheter.

Man har hos försöksdjur, genom en enkel elektrisk retning på litet olika platser i MLR-området, kunnat utlösa de extremitetsrörelser som utförs vid långsam gång "skritt", vid snabb gång "trav" och under språng "galopp".

MLR i sin tur påverkar ett helt system av underordnade mönstergeneratorer belägna på olika nivåer av ryggmärgen.
...