Uppslagsverket

B

Blickriktningscentra, hjärnstammens

Hjärnstammens blickriktningscentra

Hjärnstammen innehåller 4 stycken olika blickriktningscentra.

Dessa centra räknas till formatio reticularis. De är av typen "mönstergeneratorer" och är direktkopplade till motorneuronen i de motoriska ögonmuskelkärnorna.

Hjärnstammens blickriktningscentra består av ansamlade s.k. "burst neurons" (burst /eng./ = brisera, explodera), vilka, när de aktiveras, d.v.s. egentligen disinhiberas, urladdar sig med den unikt höga frekvensen 1000 Hz (1000 nervimpulser/sekund). De då, på detta sätt, intensivt impulsbombarderade motorneuronen svarar med att i sin tur prompt aktivera ifrågavarande ögonmuskel(ler).

Hjärnstammens blickriktningscentra delas in i två grupper
1/ Två blickriktningscentra för conjugerade horisontella ögonrörelser belägna i pons; ett, på vänster sida, för blickriktning åt vänster och ett, på höger sida, för blickriktning åt höger.
Dessa utgör det s.k. "pontina blickriktningscentrum" som även kallas PPRF (= paramedian pontine reticular formation).

2/ Två blickriktningscentra för vertikala conjugerade ögonrörelser belägna på gränsen mellan mesencephalon och diencephalon i anslutning till fasciculus longitudinalis medialis övre ände; ett, dubbelsidigt, för blickriktning uppåt och ett, dubbelsidigt, för blickriktning nedåt.
Dessa centra sammanfattas ibland som "mesencephala blickriktningscentrum" även kallat "fasciculus longitudinalis medialis övre/rostrala interstitiella kärna" (RIMLF).


Preposituskärnan i medulla oblongata räknas ibland som ett överordnat blickriktningscentrum.
...