Uppslagsverket

H

Hjärnstammens inre längsgående nervtrådsbunt

Fasciculus longitudinalis medialis

FLM, MLF(Medial Longitudinal Fascicle)

Väl samlad nervtrådsbunt som löper, en på höger och en på vänster sida i hjärnstammen, dorsalt nära medellinjen från mesencephalons övre gräns genom hela hjärnstammen och fortsätter ett stycke ner i halsryggmärgen.
Den inre vestibulo-spinala ledningsbanan ingår som en del i FLM.

FLM kopplar ihop vestibulocerebellum, balanskärnorna, ögonmuskelnervernas kärnor, vissa "hörselkärnor", hjärnstammens blickriktningscentra och motorneuronkärnor i halsryggmärgen med varandra. De senare har att göra med huvudets rörelser; ex.v. n. accessorius kärna i ryggmärgen.

FLM möjliggör bl.a. att man kan hålla blicken stadigt fästad på något i omgivningen - d.v.s. att den bild som faller på näthinnan ligger stadigt kvar på sin plats - trots att man rör på huvudet och/eller att kroppens balansläge förändras. Detta är den vestibulo-ockulära reflexen

FLM innehåller även de bansystemsdelar som möjliggör saccader.

Den inre tegmentbanan (tractus tegmentalis medialis) löper tillsammans med FLM räknat från övre delen av mesencephalon och ner till olivainferiorkomplexet.
...